Prowadzenie sporów

Usługi prawne w zakresie przygotowywania i prowadzenia procesów oraz reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych.

W Mariański Group staramy się uniknąć sporów, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. Dlatego też świadczymy kompleksowe usługi w zakresie reprezentowania Klientów w sporach przed organami, sądami, Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, a także w sporach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Naszym zdaniem, dzięki Kancelarii możliwe jest:

  • kompleksowe podejście do tematu, jakie daje zespół współpracujących ze sobą adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych
  • współpracowanie z Klientem przy ocenie i zarządzaniu ryzykiem przy ponoszeniu kosztów procesu oraz unikania sporów sądowych w przyszłości
  • prawidłowe wyczucie sytuacji procesowej i jej skutków dla obecności na rynku – nasi eksperci starają się uwzględnić specyfikę sytuacji Klienta nie tylko w perspektywie prawnej i podatkowej, ale również biznesowej
  • wsparcie na każdym etapie postępowania, w każdym jego momencie i w każdej sytuacji.

Kancelaria ma bogate doświadczenia związane z reprezentacją Klientów – od spraw związanych z windykacją należności poprzez odszkodowawcze, związane ze zniszczeniem majątku w wyniku naruszeń osób trzecich, aż po skomplikowane postępowania dotyczące naruszeń prawa przez organy administracji. Nasz zespół stara się znaleźć rozwiązanie najtrudniejszych nawet przypadków, tak by jeśli przegrana jest nieuchronna, to nie pogrążyła ona biznesu i nie doprowadziła przedsiębiorcy do ruiny.

pl