Negocjacje

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu negocjacyjnego zmierzającego do finalizacji transakcji M&A w sposób jak najbardziej korzystny.

Wsparcie profesjonalnego doradcy w procesie negocjacji  jest kwestią kluczową dla zabezpieczenia interesów Klienta. Zapewniamy kompleksową obsługę procesu negocjacyjnego zmierzającego do finalizacji transakcji M&A w sposób jak najbardziej korzystny.

  • Prowadzimy negocjacje umów związanych z transakcjami M&A, regulujących zarówno współpracę stron transakcji, jak i relacje nabywanej spółki z otoczeniem rynkowym oraz członkami jej organów.
  • Uczestniczymy w procesie doboru i pozyskiwania właściwego finansowania.
  • Wspieramy Klienta w procesie negocjacji warunków zatrudnienia oraz współpracy z pracownikami oraz ze związkami zawodowymi.
pl