Due diligence podmiotów restrukturyzowanych

Pełen zakres działań prawnych zmierzających do wielopłaszczyznowej analizy przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.

Czynnością niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia reorganizacji przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie tzw. due diligence. Jest to wielowymiarowa analiza, która obejmuje konkretne obszary w zależności o potrzeb działalności oraz planowanego przedsięwzięcia.

Korzyści z przeprowadzenia due diligence:

  • informacja o kondycji przedsiębiorstwa, która może mieć wpływ na podjęcie decyzji o restrukturyzacji,
  • zapewnienie bezpieczeństwa planowanych działań,
  • uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji prawnych i podatkowych przed planowaną restrukturyzacją,
  • zaplanowanie reorganizacji przedsiębiorstwa w sposób bezpieczny dla Klienta,
  • podjęcie wszelkich koniecznych działań poprzedzających reorganizację w szczególności wystąpienie z wnioskami o zgodę na planowane działania.

Case studies


Pobierz case study
pl