Due diligence podmiotów restrukturyzowanych

Pełen zakres działań prawnych zmierzających do wielopłaszczyznowej analizy przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest procesem złożonym, który wymaga szczegółowego zaplanowania. Czynnością niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia reorganizacji przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie tzw. due diligence. Jest to wielowymiarowa analiza, która obejmuje konkretne obszary w zależności o potrzeb działalności oraz planowanego przedsięwzięcia.

Korzyści z przeprowadzenia due diligence:

  • informacja o kondycji przedsiębiorstwa, która może mieć wpływ na podjęcie decyzji o restrukturyzacji
  • zapewnienie bezpieczeństwa planowanych działań
  • uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji prawnych i podatkowych przed planowaną restrukturyzacją

Kancelaria ma bogate doświadczenia związane z przeprowadzaniem due diligence – nasi eksperci dokonywali analizy kondycji przedsiębiorstw, na podstawie której następowała decyzja o konieczności i zakresie planowanej restrukturyzacji. Skorzystanie z usług Kancelarii w wielu przypadkach pozwoliło na znaczne zwiększenie efektywności wynikających z prawidłowo przeprowadzonej restrukturyzacji. Due diligence jest niezwykle istotnym narzędziem, niezbędnym dla prawidłowej reorganizacji przedsiębiorstwa. Kancelaria posiada również wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami na każdym etapie procesu przekształcenia.

Case studies


Pobierz case study
pl