Bieżące doradztwo podatkowe

Kompleksowe rozwiązania dla firm rodzinnych obejmujące całokształt bieżących zagadnień podatkowych.

Świadczymy kompleksowe usługi analizując każdy projekt zarówno pod kątem podatkowym, prawnym, jak i biznesowym. Nie skupiamy się wyłączenie na korzyściach podatkowych Przedsiębiorcy, lecz uwzględniamy całokształt prowadzonej przez niego działalności mając na uwadze wszelkie możliwe skutki podatkowe i prawne.

Wsparcie Kancelarii w ramach bieżącej obsługi obejmuje:

 • doradztwo podatkowe w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych
 • kompleksowe wsparcie w ramach udzielanych odpowiedzi na przesłane zapytania
 • analizę bieżących działań Klientów pod kątem prawnym i podatkowym
 • czuwanie nad poprawnością umów wraz z sugestiami zmian zmierzającymi do oszczędności podatkowych, bądź większego bezpieczeństwa podatkowego
 • występowanie z wnioskami o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego
  (w przypadku spraw wątpliwych)
 • reprezentowanie we wszystkich kontrolach podatkowych, również w roli pełnomocnika ogólnego

Nasze wsparcie jest rekomendowane na każdym etapie działalności biznesu. Szczególny nacisk kładziemy na zapobieganie, nie na leczenie. Dlatego tak ważne dla zabezpieczenia bezpieczeństwa firmy i rodziny jest bieżące monitorowanie potencjalnych zagrożeń i ograniczenie ryzyka ich wystąpienia.

Doradzamy na wielu płaszczyznach, m.in.:

 • kwalifikacji określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów
 • ustalanie polityki cen transferowych, a także przygotowanie uprzednich porozumień cenowych
 • rozliczeń pozapłacowych świadczeń pracowniczych
 • polityki samochodowej w firmie
 • nieściągalnych wierzytelności i obrotu wierzytelnościami
 • obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku

Oferujemy szereg korzyści:

 • kompleksowe podejście do prowadzonego biznesu
 • dedykowanego opiekuna merytorycznego
 • możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznych, mailowych, bądź w siedzibie Kancelarii
 • uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach dotyczących zmian w prawie podatkowym i bieżących problemów
 • najnowsze informacje podatkowe w formie alertów
 • wsparcie zespołu ekspertów specjalizującego się w prawie cywilnym, handlowym, prawie pracy, upadłościowym, naprawczym oraz w rachunkowości

Dodatkowo w celu lepszego poznania specyfiki działalności prowadzonej przez naszych Klientów i zwiększenia efektywności obsługi możemy wprowadzić dyżury naszych specjalistów w siedzibie Firmy.

pl