1/4
Postępowania sądowe i reklamacje
Reprezentujemy klienta przed sądami, reklamujemy nienależyte wykonanie usług turystycznych (zadośćuczynienia za tzw. „zmarnowany urlop”), dochodzimy roszczeń konsumenckich. Pozostajemy do dyspozycji w najbardziej nietypowych sporach.

Dowiedz się więcej
2/4
Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
Reprezentujemy klienta przed organami administracji publicznej, zapewniamy wsparcie przed sądami administracyjnymi, dochodzimy kwot zadośćuczynienia za opóźniony bądź odwołany lot.

Dowiedz się więcej
3/4
Ochrona karnoskarbowa i karnogospodarcza (white collar crime)
Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, także w związku z przestępstwami gospodarczymi. Zapewniamy pomoc klientom występującym w charakterze pokrzywdzonych.

Dowiedz się więcej
4/4
Reprezentowanie podmiotów ze świata sportu, kultury i sztuki.
Zapewniamy wsparcie w dziedzinach wymagających szczególnego podejścia i doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw.

Dowiedz się więcej
1/4
Postępowania sądowe i reklamacje
Reprezentujemy klienta przed sądami, reklamujemy nienależyte wykonanie usług turystycznych (zadośćuczynienia za tzw. „zmarnowany urlop”), dochodzimy roszczeń konsumenckich. Pozostajemy do dyspozycji w najbardziej nietypowych sporach.

Dowiedz się więcej
2/4
Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
Reprezentujemy klienta przed organami administracji publicznej, zapewniamy wsparcie przed sądami administracyjnymi, dochodzimy kwot zadośćuczynienia za opóźniony bądź odwołany lot.

Dowiedz się więcej
3/4
Ochrona karnoskarbowa i karnogospodarcza (white collar crime)
Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, także w związku z przestępstwami gospodarczymi. Zapewniamy pomoc klientom występującym w charakterze pokrzywdzonych.

Dowiedz się więcej
4/4
Reprezentowanie podmiotów ze świata sportu, kultury i sztuki.
Zapewniamy wsparcie w dziedzinach wymagających szczególnego podejścia i doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw.

Dowiedz się więcej
1/4
Postępowania sądowe i reklamacje
Reprezentujemy klienta przed sądami, reklamujemy nienależyte wykonanie usług turystycznych (zadośćuczynienia za tzw. „zmarnowany urlop”), dochodzimy roszczeń konsumenckich. Pozostajemy do dyspozycji w najbardziej nietypowych sporach.

Dowiedz się więcej
2/4
Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
Reprezentujemy klienta przed organami administracji publicznej, zapewniamy wsparcie przed sądami administracyjnymi, dochodzimy kwot zadośćuczynienia za opóźniony bądź odwołany lot.

Dowiedz się więcej
3/4
Ochrona karnoskarbowa i karnogospodarcza (white collar crime)
Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, także w związku z przestępstwami gospodarczymi. Zapewniamy pomoc klientom występującym w charakterze pokrzywdzonych.

Dowiedz się więcej
4/4
Reprezentowanie podmiotów ze świata sportu, kultury i sztuki.
Zapewniamy wsparcie w dziedzinach wymagających szczególnego podejścia i doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw.

Dowiedz się więcej
1/4
Postępowania sądowe i reklamacje
Reprezentujemy klienta przed sądami, reklamujemy nienależyte wykonanie usług turystycznych (zadośćuczynienia za tzw. „zmarnowany urlop”), dochodzimy roszczeń konsumenckich. Pozostajemy do dyspozycji w najbardziej nietypowych sporach.

Dowiedz się więcej
2/4
Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
Reprezentujemy klienta przed organami administracji publicznej, zapewniamy wsparcie przed sądami administracyjnymi, dochodzimy kwot zadośćuczynienia za opóźniony bądź odwołany lot.

Dowiedz się więcej
3/4
Ochrona karnoskarbowa i karnogospodarcza (white collar crime)
Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, także w związku z przestępstwami gospodarczymi. Zapewniamy pomoc klientom występującym w charakterze pokrzywdzonych.

Dowiedz się więcej
4/4
Reprezentowanie podmiotów ze świata sportu, kultury i sztuki.
Zapewniamy wsparcie w dziedzinach wymagających szczególnego podejścia i doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw.

Dowiedz się więcej
1/4
Postępowania sądowe i reklamacje
Reprezentujemy klienta przed sądami, reklamujemy nienależyte wykonanie usług turystycznych (zadośćuczynienia za tzw. „zmarnowany urlop”), dochodzimy roszczeń konsumenckich. Pozostajemy do dyspozycji w najbardziej nietypowych sporach.

Dowiedz się więcej
2/4
Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
Reprezentujemy klienta przed organami administracji publicznej, zapewniamy wsparcie przed sądami administracyjnymi, dochodzimy kwot zadośćuczynienia za opóźniony bądź odwołany lot.

Dowiedz się więcej
3/4
Ochrona karnoskarbowa i karnogospodarcza (white collar crime)
Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, także w związku z przestępstwami gospodarczymi. Zapewniamy pomoc klientom występującym w charakterze pokrzywdzonych.

Dowiedz się więcej
4/4
Reprezentowanie podmiotów ze świata sportu, kultury i sztuki.
Zapewniamy wsparcie w dziedzinach wymagających szczególnego podejścia i doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw.

Dowiedz się więcej
pl