Kontrole podatkowe

Kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w trakcie kontroli podatkowych.

Reprezentujemy naszych Klientów również w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Podejmiemy się reprezentowania podatników, zarówno w toku całego postępowania, jak i w zakresie określonej czynności w jego ramach, w tym również sporządzenia skargi kasacyjnej do NSA. Klienci indywidualni szczególnie często korzystają z usług wyspecjalizowanych doradców w zakresie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów.

Jakie korzyści niesie Klientowi współpraca z Kancelarią ww. zakresie:

  • przyjmujemy na siebie całość kontaktów z administracją podatkową
  • ograniczamy do minimum ryzyko popełnienia błędu wywołującego niekorzystne skutki podatkowe

Ogromne doświadczenie procesowe zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki, pozwala nam podejmować wszelkie przewidziane prawem działania (włączając skuteczne skargi do Trybunału Konstytucyjnego), które kończą postępowania, kontrole czy spory sądowe w sposób zadowalający naszych Klientów.

W zakresie sporów podatkowych osiągamy bardzo wysoki procent spraw pozytywnie rozstrzygniętych już na etapie kontroli podatkowych.

Nasi eksperci podatkowi często uczestniczą w roli prelegentów na różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach z tematyki dotyczącej kontroli podatkowych. Legitymują się również licznymi publikacjami poświęconymi tej tematyce.

W obliczu zwiększonej skuteczności i dolegliwości prowadzonych kontroli podatkowych każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się nad skorzystaniem ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Rekomendowanym rozwiązaniem jest ustanowienie pełnomocnika ogólnego, który będzie reprezentował podatnika przed organem podatkowym w każdej sprawie podatkowej.

Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego niesie ze sobą szereg korzyści dla Przedsiębiorcy, m.in.:

  • obniżenie ryzyka kontroli skarbowej/ podatkowej – organy niechętnie kontrolują podmioty reprezentowane przez pełnomocników, będących doświadczonymi ekspertami w zakresie kontroli podatkowych,
  • wyeliminowanie ryzyka popełniania błędów, które najczęściej pojawiały się już przy pierwszym kontakcie Podatnika z urzędem,
  •  uwolnienie się od korespondencji z organami podatkowymi – od chwili podpisania pełnomocnictwa wszelka korespondencja z organami podatkowymi kierowana jest do Kancelarii,
  • profesjonalne wsparcie – pełnomocnik ma możliwość właściwego pokierowania sprawą już od samego początku relacji z urzędem,
  • redukcja kosztów i więcej wolnego czasu – pełnomocnictwo ogólne wolne jest od opłaty skarbowej i jest podpisywane wyłącznie raz na wszystkie czynności. W konsekwencji, w przypadku wielu różnych spraw w organach podatkowych znacząco ogranicza koszty działalności gospodarczej i pozostawia więcej wolnego czasu na jej bezpieczne prowadzenie.

Wcześniej przygotowana i zweryfikowana strategia na wypadek kontroli, daje komfort i zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli. Pozytywny wynik kontroli, to nie tylko mniejsze ryzyko negatywnych konsekwencji podatkowych, ale także istotne ograniczenie zagrożeń związanych z ewentualną odpowiedzialnością karnoskarbową osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowe przedsiębiorców.

Chcesz uzyskać profesjonalnego wsparcia na etapie kontroli podatkowej lub po prostu uwolnić się od korespondencji z organami podatkowymi – ustanów PEŁNOMOCNIKA OGÓLNEGO FIRMY. 

Zapraszamy również na Nasz blog w tematyce kontroli podatkowych:

kontrolapodatkowa.pl

Case studies


Pobierz case study
pl