Eksperckie opinie międzynarodowego prawa podatkowego

Doradztwo w zakresie zagadnień dotyczących podatkowych aspektów działalności o charakterze międzynarodowym.

W ramach postępującej globalizacji gospodarki, oprócz konieczności znajomości krajowych przepisów, niezbędna jest również umiejętność oceny zagranicznych przepisów podatkowych i skutków ich zastosowania w praktyce, czym mogą pochwalić się eksperci Mariański Group.

 

W ramach oferowanych przez nas usług opracowujemy eksperckie opinie z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego dopasowane do indywidualnych wymagań naszych klientów. Opinie, które przygotowujemy cechują się dokładną analizą możliwych rozwiązań oraz oceną ryzyk związanych z ich zastosowaniem. Nasi eksperci oferują również pomoc z zakresu stosowania i wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami międzynarodowymi oraz przy obsłudze zagranicznych transakcji. Naszym klientom pomagamy na każdym etapie przeprowadzanej operacji – od jej planowania aż po zakończenie. Dzięki niezliczonej ilości przeprowadzonych działań wymagających zastosowania regulacji międzynarodowego prawa podatkowego, nasza Kancelaria oferuje kompleksowe i fachowe wsparcie w tym zakresie. Posiadamy ogromne doświadczenie m.in. w zakresie reorganizacji przedsiębiorstw działających na dużych rynkach zagranicznych czy obsługi podmiotów o zagranicznej rezydencji podatkowej.

pl