Optymalne struktury zatrudnienia – doradztwo dla pracodawców

Wsparcie przy wdrażaniu najbardziej efektywnych rozwiązań, również na etapie tworzenia polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Wynagrodzenia kadry menadżerskiej Pozapłacowe świadczenia pracownicze Prawo pracy Zatrudnianie obcokrajowców i delegowanie pracowników za granicę

Mariański Group od wielu lat stoi na stanowisku, że prawidłowe ułożenie, zaplanowanie i wcielenie w życie struktury zatrudnienia i wynagrodzeń, ze szczególnym uwzględnieniem struktur managerskich wyższego i średniego szczebla to szansa na szybszy rozwój firmy i poprawę jej sytuacji rynkowej, a także pełne wykorzystanie potencjału.

Wsparcie w sprawach prawa pracy to konieczność zmierzenia się ze specyficznymi problemami, w tym również natury prawnej i podatkowej. Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa i optymalnego oraz bezpiecznego dla biznesu układania form zatrudnienia i struktur wynagrodzeń pracowników i współpracowników.

mg_www_infografy-04

Łącząc doświadczenie naszych ekspertów w rozmaitych dziedzinach prawa, oferujemy:

 • możliwość obniżenia kosztów związanych z zatrudnieniem przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kontroli podatkowych, ubezpieczeniowych czy z zakresu prawa pracy
 • możliwość skorzystania z ulg i preferencji podatkowych,
 • przeprowadzenie audytu przez wyspecjalizowany zespół, który kompleksowo zbada obecnie funkcjonującą strukturę zatrudnienia kadry zarządzającej w firmie pod kątem zgodności z przepisami i poszuka ewentualnych oszczędności,
 • Wdrożenie nowej, optymalnej i bezpiecznej struktury, w tym przygotowanie dokumentacji na potrzeby ewentualnej kontroli organów podatkowych, bądź ubezpieczeniowych,
 • Wprowadzenie oraz obsługę procedur compliance zapewniających bezpieczeństwo przyjętej struktury.

Korzystanie z usług Mariański Group umożliwia usprawnienie i uproszczenie polityki kadrowej, której niewłaściwe prowadzenie może hamować rozwój biznesu i narazić na niepotrzebne koszty. W zakresie usprawnienia systemu wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej doradzaliśmy największym firmom m.in. z branży farmaceutycznej, metalurgicznej, budowlanej, spożywczej, odzieżowej oraz sanitarnej.

Obecnie wiele przedsiębiorstw poza podstawowym wynagrodzeniem oferuje zarówno swoim pracownikom, jak i współpracownikom szereg dodatkowych korzyści w postaci świadczeń pozapłacowych. Stanowi to o atrakcyjności firmy, jako potencjalnego miejsca pracy i działa motywująco na kadrę. Należy jednak pamiętać, że tego typu świadczenia wiążą się z określonymi konsekwencjami zarówno na gruncie prawa podatkowego, jak i prawa ubezpieczeń społecznych.

Najczęściej stosowane świadczenia pozapłacowe dotyczą:

 • wykorzystania pojazdów służbowych do celów prywatnych
 • pakietów medycznych
 • ubezpieczenia na życie
 • karnetów sportowych
 • udziału w imprezach integracyjnych

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie specjalistów Kancelarii:

 • zapewniamy bezpieczeństwo rozliczeń po zastosowaniu proponowanych struktur
 • wskazujemy efektywne rozwiązania podatkowe, które po wdrożeniu mogą skutkować znacznymi oszczędnościami
 • podpowiadamy jak zwiększyć atrakcyjności firmy, jako zakładu pracy oraz pogłębić więzi ekonomiczne z pracownikami

Doradzamy zarówno dużym podmiotom z kapitałem zagranicznym, jak i mniejszym firmom rodzinnym na terenie całej Polski.

Udzielamy wszechstronnej pomocy prawnej pracodawcom w zakresie najszerzej pojętego doradztwa prawno-podatkowego w zakresie spraw pracowniczych, w tym compliance

W ramach naszych usług oferujemy m.in.:

 • opinie i informacje prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
 • opracowywanie, analizy umów pracowniczych, ze współpracownikami i okołopracownicze
 • tworzenie dokumentacji pracowniczej tj. regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, motywacyjnych programów pracowniczych, porozumienia
 • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
 • wsparcie przy procesach restrukturyzacyjnych, w tym przejściu zakładu pracy 
 • reprezentację w postępowaniach sądowych
 • doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia 
 • audyty prawne, w tym również compliance
 • reprezentację w postępowaniach kontrolnych, w tym przed inspekcją pracy, ZUS, organami podatkowymi

Proponujemy interdyscyplinarne rozwiązania opracowane przez zespół ekspertów, uwzględniające regulacje wszystkich mających zastosowanie dziedzin prawa, w tym prawa pracy, prawa konkurencji, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Doświadczony zespół prawników zapewnia najwyższej jakości obsługę wszelkich sporów pracowniczych, nie tylko na etapie sądowym.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi spraw dotyczących prawa pracy. Naszymi Klientami są duże instytucje z terenu całej Polski oraz liczni przedstawiciele średnich i dużych firm rodzinnych.

Doradzamy Klientom w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Dajemy komfort, że przyjęte rozwiązania są zgodne z przepisami. Znamy praktykę urzędów w tym zakresie i doradzamy rozwiązania bezpieczne i jak najbardziej optymalne.

Jakie korzyści oferujemy naszym Klientom:

 • proponujemy rozwiązania opracowane przez zespół ekspertów, uwzględniające regulacje wszystkich mających zastosowanie dziedzin prawa, w tym prawa pracy, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych
 • wspieramy klientów w procesie delegowania pracowników za granicę
 • prowadzimy szkolenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników

Doradzamy w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, jak i delegowania zarówno polskich pracowników do firm, bądź oddziałów zagranicą, jak i obywateli innych państw delegowanych do pracy w Polsce. 

pl