Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Całokształt działań ekspertów Kancelarii, zmierzających do ochrony zbioru praw będących wynikiem rozmaitej aktywności człowieka.

W dobie globalizacji, cyfryzacji i rozwoju AI niezwykle ważne staje się zabezpieczenie własności intelektualnej, która obejmuje zagadnienia od praw autorskich, przez własność przemysłową po topografię układów scalonych i ochronę odmian roślin.

Właściwa ochrona szeroko pojętej własności intelektualnej może być jednym z głównych czynników pozwalających stworzyć przewagę konkurencyjną i decydować o sukcesie rynkowym. Brak czujności w tym zakresie może spowodować nieodwracalne szkody.

Jakie korzyści niesie ze sobą ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej:

 • zamianę pomysłu w prawo o rzeczywistej wartości rynkowej
 • wyłączność na osiąganie korzyści materialnych z przedmiotu ochrony
 • prawo do zidentyfikowania autorów przedmiotu ochrony
 • możliwość dowolnego dysponowania przedmiotem ochrony, np. jego zbycie
 • efektywniejsze budowanie pozycji rynkowej
 • istotne korzyści podatkowe, w tym:
  • w zakresie amortyzacji praw własności intelektualnej
  • w zakresie ulg i preferencji podatkowych

Mariański Group współpracuje z rzecznikami patentowymi, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań rejestracyjnych przed polskimi i międzynarodowymi organami ochrony własności przemysłowej, a także wspierają nas w sporach jako eksperci.

Dzięki naszemu zespołowi mamy wieloletnie doświadczenie – w ramach usług świadczonych dla naszych Klientów:

 • przygotowujemy umowy licencyjne oraz przenoszące własność intelektualną, dbając jednocześnie o najbardziej optymalne podatkowo ich rozliczenie
 • uczestniczymy w rozmowach z kontrahentami, reprezentujemy Klientów przy wdrażaniu projektów transakcji
 • prowadzimy spory o nielegalne korzystanie z należących do naszych Klientów dóbr własności intelektualnej, łącząc rozwiązania z zakresu własności przemysłowej z rozwiązaniami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji i zwalczaniem nieuczciwych praktyk rynkowych
 • doradzamy w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa nowych technologii, reklamy i ochrony dóbr osobistych
pl