Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Całokształt działań ekspertów Kancelarii, zmierzających do ochrony zbioru praw będących wynikiem rozmaitej aktywności człowieka.

W dobie globalizacji niezwykle ważne staje się zabezpieczenie własności intelektualnej, która obejmuje zarówno prawo autorskie jak i własność przemysłową. Właściwa ochrona może być jednym z głównych czynników pozwalających stworzyć przewagę konkurencyjną i decydować o sukcesie rynkowym. Zaś brak czujności w tym zakresie może spowodować nieodwracalne szkody.

Jakie korzyści niesie ze sobą ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej:

 • zamianę pomysłu w prawo o rzeczywistej wartości rynkowej
 • wyłączność na osiąganie korzyści materialnych z przedmiotu ochrony
 • prawo do zidentyfikowania autorów przedmiotu ochrony
 • możliwość dowolnego dysponowania przedmiotem ochrony, np. jego zbycie
 • efektywniejsze budowanie pozycji rynkowej
 • istotne korzyści podatkowe:
  • prawa własności intelektualnej, będące niematerialnymi składnikami majątku, mogą być przedmiotem amortyzacji, co wpływa na obniżenie zysków podlegających opodatkowaniu
  • udzielenie licencji może być źródłem przychodów, a także stanowić instrument generowania kosztów
  • uwzględnienie składnika niematerialnego w rachunku podatkowym również przy okazji transakcji dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, – co może wpłynąć na efektywne planowanie biznesu

Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań rejestracyjnych przed polskimi i międzynarodowymi organami ochrony własności przemysłowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej poparte licznymi sukcesami.

W ramach usług świadczonych dla naszych Klientów:

 • przygotowujemy umowy licencyjne oraz przenoszące własność intelektualną, dbając jednocześnie o podatkową poprawność tych umów i możliwość efektywnego wykorzystania dóbr będących przedmiotem umowy do minimalizacji obciążeń podatkowych
 • uczestniczymy w rozmowach z kontrahentami, reprezentujemy Klientów przy wdrażaniu projektów transakcji
 • prowadzimy spory o nielegalne korzystanie z należących do naszych Klientów dóbr własności intelektualnej, łącząc rozwiązania z zakresu własności przemysłowej z rozwiązaniami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji i zwalczaniem nieuczciwych praktyk rynkowych
 • doradzamy w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa nowych technologii, reklamy i ochrony dóbr osobistych
 • świadczymy pomoc w zakresie uzyskiwania i ochrony dóbr niematerialnych
pl en