Sporządzanie sprawozdań finansowych i wewnętrznych

Eksperckie wsparcie w opracowaniu dokumentacji zawierającej podstawowe informacje o działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym.

Przygotowanie sprawozdań finansowych i wewnętrznych firmy wykonywane jest przez doświadczonych ekspertów, gwarantujących zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami.

  • Świadczymy usługi sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości
  • Oferujemy usługi raportowania i konsolidacji
  • Świadczymy usługę czasowego outsourcingu specjalistów w zakresie raportowania finansowego/rachunkowości menedżerskiej
pl