Tworzenie polityki rachunkowości i planu kont

Profesjonalne wsparcie w tworzeniu polityki rachunkowości zgodnie z MSSF/MSR.

Wspieramy w tworzeniu polityki rachunkowości zgodnie z MSSF/MSR mając przede wszystkim na uwadze potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdania finansowego. Dbamy o to, by sprawozdanie wiernie i rzetelnie, w sposób obiektywny i bezstronny przedstawiało sytuację majątkową, finansową i wynik działalności jednostki.

Czuwamy również nad opracowywaniem planów kont, które służą przede wszystkim prawidłowemu sporządzaniu sprawozdania finansowego, statystycznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji i rozliczeń podatkowych.

pl