Obsługa spółek giełdowych

Pełen zakres działań prawnych związanych zarówno z działalnością korporacyjną jak i z obowiązkami informacyjnymi.

Z pomocą wykwalifikowanych prawników, specjalistów w zakresie prawa handlowego i doradców podatkowych, świadczymy kompleksowe usługi wsparcia dla spółek notowanych na rynku publicznym, w tym obsługę:

  • prawną w zakresie doradztwa transakcyjnego czy korporacyjnego
  • obowiązków informacyjnych spółek giełdowych
  • zgromadzeń organów spółek i ich organizację

Jakie korzyści daje obsługa spółki giełdowej świadczona przez naszą Kancelarię:

  • pomagamy przy tworzeniu efektywnej organizacyjnie i podatkowo struktury grupy kapitałowej, uwzględniającej ryzyka gospodarcze i prawne danej branży
  • gwarantujemy podwyższenie bezpieczeństwa prawnego podejmowanych decyzji korporacyjnych
  • podpowiadamy jak planować działania biznesowe z uwzględnieniem korzyści i ryzyk prawnych i podatkowych
  • wspieramy w budowaniu dobrych relacji z Giełdą Papierów Wartościowych i rynkami finansowymi opartych na zaufaniu do spółki m.in. poprzez właściwie skonstruowaną politykę raportowania

Doświadczenie Kancelarii opiera się m.in. na obsłudze prawnej wielu spółek giełdowych różnych branż, w tym całych grup kapitałowych. Zajmujemy się nie tylko bieżącą obsługą tych podmiotów, w tym obsługą Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy czy innych organów, ale obsługujemy skomplikowane procesy łączenia czy też przekształcania podmiotów funkcjonujących w ramach grup kapitałowych naszych Klientów. Opracowujemy systemy motywacyjne dla menedżerów i kadry zarządzającej.

Case studies

Przeczytaj więcej
Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda u nas obsługa spółek giełdowych? Wypełnij formularz i pobierz case study szczegółowo opisujące ten proces.

Pobierz case study
pl