Planowanie firmy wielopokoleniowej

Szereg działań zwiększających poziom ochrony prawnej i podatkowej przedsięwzięcia przekazywanego kolejnemu pokoleniu.

Budowa firmy wielopokoleniowej to nie tylko wizja właściciela. To wybór odpowiedniego modelu organizacyjnego, prawnego i finansowego. To podjęcie w dość krótkim czasie setek decyzji, które powinny być trafne. To emocje, najczęściej silne emocje. To korzystanie z wiedzy z wielu dziedzin, w których trzeba sprawnie się poruszać.

Jeden model budowy firmy wielopokoleniowej nie istnieje. Przygotowanie firmy wymaga dogłębnej analizy jej sytuacji i udokumentowania wniosków, a także dobrej znajomości zagadnień z zakresu zarządzania oraz zagadnień prawnych m.in.: prawa podatkowego, spadkowego, prawa spółek handlowych, bankowego, upadłościowego, cywilnego, prawa własności przemysłowej oraz rachunkowości etc.

Brak profesjonalnego wsparcia, a tym samym nieznajomość przepisów lub ich niewłaściwa interpretacja prowadzi do komplikacji, stwarza ryzyko pominięcia pewnych koniecznych czynności i przyjęcia rozwiązań, które nie będą się sprawdzać lub mogą wręcz przeszkadzać przyszłym pokoleniom.

Case studies


Pobierz case study
pl