Wsparcie transakcyjne w relacjach z instytucjami finansowymi

Wsparcie przy kontaktach i transakcjach z bankami lub innymi instytucjami finansowymi.

W ramach realizacji działań biznesowych bądź prywatnych inwestycji, często niezbędne jest korzystanie z usług banków lub innych instytucji finansujących. Wówczas niejednokrotnie dochodzi do trudności w komunikacji ze sformalizowanymi podmiotami, pojawia się konieczność dokładnej analizy obszernych umów prawnych, pisanych w sposób zupełnie nieprzystępny, a zakończenie procedur compliance może trwać miesiące bądź nawet lata.

Gwarantujemy szybkie i proste zakończenie wszelkich procedur formalnych, związanych z inwestowaniem, pozyskiwaniem środków lub otwieraniem rachunków bankowych w instytucjach krajowych oraz zagranicznych. Ponadto, bierzemy na siebie kompleksową obsługę transakcji, jeśli chodzi o kontaktowanie się z instytucjami finansowymi w zakresie negocjacji warunków, diagnozowania ryzyk oraz usprawnienia procesów decyzyjnych w kwestiach uzyskania finansowania.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Przejmujemy całość kontaktów z instytucją finansową,
  • Prowadzimy negocjacje, mając na uwadze cel wskazany przez Klienta,
  • Doradzamy w zakresie podatkowych i prawnych skutków planowanych czynności, wskazujemy najbezpieczniejsze rozwiązania.

Kancelaria jest aktywnym partnerem biznesowym wielu instytucji finansowych, w tym czołowych banków krajowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Z uwagi na realizację wielu wspólnych projektów mamy duże doświadczenie w relacjach z tego typu podmiotami. Ponadto, wieloletnie zaangażowanie w zaawansowane projekty zaowocowało rozbudowaną siatką kontaktów osobistych oraz wypracowanych ścieżek działania i jest to niewątpliwie atut naszej Kancelarii.

pl