Planowanie inwestycyjne

Udzielamy kompleksowego wsparcia nawet przy najbardziej nietypowych inwestycjach. Zapewniamy wdrożenie wieloletnich, kompleksowych rozwiązań, których celem jest nie tylko zabezpieczenie, ale i pomnożenie majątku.

Nieodłączną formą zabezpieczania majątku prywatnego stają się inwestycje w różnego rodzaju aktywa, np. dzieła sztuki, kruszce, a nawet wino. Niejednokrotnie transakcje takie mają charakter transgraniczny i wymagają pogłębionej analizy prawnej i podatkowej planowanych działań.

Wspierając naszych Klientów już na etapie planowania inwestycji, doradzamy w zakresie diagnozowania ryzyka inwestycyjnego i okoliczności towarzyszących danej transakcji, w tym także w zakresie prawa właściwego i  rozwiązywania ewentualnych sporów. Pomagamy w wyborze optymalnej formy organizacyjno–prawnej przedsięwzięcia, prezentujemy skutki podatkowe i prawne podejmowanych działań, opracowujemy poszczególne metody finansowania inwestycji i wspieramy Klienta w ich pozyskaniu, a także reprezentujemy go przed właściwymi organami we wszelkich sprawach związanych z daną inwestycją. Na etapie realizacji inwestycji pomagamy we wdrożeniu docelowej struktury przy jednoczesnym zabezpieczeniu inwestowanego majątku. Wykorzystywane przez nas struktury inwestycyjne chronią Klienta przed odpowiedzialnością majątkową związaną z potencjalnym ryzykiem utraty płynności finansowej, a równocześnie minimalizują zobowiązania podatkowe.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Profesjonalne, kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia i wdrażania struktur efektywnych podatkowo oraz bezpiecznych prawnie, w zakresie pomnażania i zabezpieczenia zarówno majątku prywatnego, jak i należącego do prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Dbamy o zabezpieczenie interesów klienta przy zawieraniu umów dotyczących majątku prywatnego oraz realizowanych inwestycji,
  • Bezpieczne pod względem prawnym inwestowanie nawet w najbardziej nietypowe dobra,
  • Pewność, że osiągnięty zysk zostanie bądź został we właściwy sposób opodatkowany nawet w skomplikowanych prawnie sytuacjach, np. w wyniku uzyskania dochodu za pośrednictwem zagranicznych funduszy inwestycyjnych,
  • Współpraca z zaufanym i doświadczonym podmiotem – Kancelaria analizowała m.in. prawno-podatkowe aspekty zarządzania jedną z największych w Polsce kolekcją dzieł sztuki, a także realizowała i planowała zakup znacznej wartości obrazów oraz portfeli akcji.

Nasze doświadczenie obejmuje zarówno wsparcie w pozyskiwaniu środków na inwestycje, restrukturyzację zobowiązań, jak i przeprowadzenie procesów reorganizacji przedsiębiorstw, których celem było wyeliminowanie zbędnych kosztów oraz obciążeń podatkowych.

W zakresie planowania inwestycyjnego pomagamy określić cele inwestycyjne, oszacować ryzyka i niezbędne koszty, przygotować i wdrożyć harmonogram realizacji założeń. Wspieramy także w pozyskaniu źródeł finansowania, współpracujemy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz doradcami biznesowymi, którzy pomagają znaleźć menadżerów lub inwestorów.

Nie pozostawiamy samego procesu przypadkowym i doraźnym działaniom, ale służymy prawnym i podatkowym wparciem na każdym etapie wdrożenia, eliminując jakiekolwiek zagrożenia dla majątku klienta. Pomagamy we wdrożeniu docelowej struktury przy jednoczesnym zabezpieczeniu inwestowanego majątku oraz uczestniczymy we wszelkich postępowaniach przed sądami oraz organami administracji państwowej w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz licencji.

pl