Międzynarodowe planowanie biznesowe i podatkowe

Eksperckie wsparcie dla przedsiębiorców w działaniach zmierzających do zmniejszenia obciążeń fiskalnych z wykorzystaniem zalet międzynarodowego planowania podatkowego oraz możliwości, jakie dają przepisy prawa.

Mariański Group jest świadoma, że celem każdej firmy jest osiągnięcie zysku i ekspansja na rynku. Z czasem oznacza to wyjście poza rynek krajowy. Racjonalnie działający przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą tak, by jego towar lub usługa trafiła do największej grupy odbiorców. Naszym zdaniem ekspansja, w tym zagraniczna, często zaczyna się od działań zmierzające do zmniejszenia obciążeń fiskalnych również z wykorzystaniem instrumentów zagranicznych

Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z zalet międzynarodowego planowania podatkowego Kancelaria Mariański Group oferuje zgodne z przepisami prawa rozwiązania, w tym:

  • rozpoznanie ryzyka podatkowego i prawnego w działalności poza granicami Polski,
  • tworzenie struktur holdingowych, zapewniających optymalną strukturę opodatkowania i bezpieczeństwo rozliczeń i majątku,
  • analizę planowanych projektów z perspektywy wystąpienia podatku exit tax oraz możliwości zastosowania przepisów CFC,
  • analizy transakcji pod kątem oceny ryzyka zastosowania przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania np. GAAR i zabezpieczenia tych ryzyk (weryfikacja lub pomoc w przygotowaniu dokumentacji zabezpieczającej),
  • zabezpieczenie transakcji w oparciu o profesjonalnie przygotowane dokumentacje cen transferowych, analizy porównawcze (analizy zgodności) oparte na profesjonalnych, licencjonowanych bazach danych,
  • tworzenie tzw, defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie świadczeń pomiędzy podmiotami oraz zasadność ustalonych w tych transakcjach cen transferowych,
  • analizy transakcji pod kątem obciążeń związanych z poborem podatku u źródła (WHT) oraz ewentualnych obowiązków sprawozdawczych (MDR).

Mariański Group posiada doświadczenia związane ze współpracą międzynarodową na obszarze Unii Europejskiej, ale również z obsługą holdingów z udziałem spółek chińskich, wietnamskich czy amerykańskich.

pl