Ochrona karnoskarbowa i karnogospodarcza (white collar crime)

Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, także w związku z przestępstwami gospodarczymi. Zapewniamy pomoc klientom występującym w charakterze pokrzywdzonych.

Prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie dochodowej i mającej międzynarodowy charakter, wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności na różnych polach. Możemy tu mówić o ryzku odpowiedzialności własnym majątkiem – nie tylko właścicieli, ale także członków zarządu czy wspólników za zobowiązania spółki o charakterze cywilnym, gospodarczym lub wynikające z należności na rzecz Skarbu Państwa. Ponadto, na gruncie prawa karnego i karnoskarbowego istnieje ryzyko stania się ofiarą tzw. przestępczości białych kołnierzyków.  W taki sposób określa się przestępstwa o charakterze gospodarczym, w których organy podatkowe starają się narzucić podatnikom model odpowiedzialności obiektywnej za wszelkie naruszenia przepisów podatkowych i przerzucić na nich odpowiedzialność  za działania kontrahentów, a nawet pośredników czy producentów, jeśli mogłyby one okazać się nierzetelne. Jednocześnie osoby zamożne często padają ofiarą nienawiści w Internecie, a także ingerencji w sferę ich prywatności, co również powoduje, że stają się one stronami postępowań karnych.

Przekrojowe ujęcie odpowiedzialności pozwala wskazać wszelkie jej obszary w standardowej konwencji bycia właścicielem, członkiem zarządu lub osobą kierującą danym podmiotem i dokonać odpowiednich regulacji, aby zminimalizować ryzyko z tym związane. Niemniej, wyróżnia nas także świadczenie pomocy prawnej w sprawach, które ocierają się o sferę prywatną, a stanowią konsekwencje zajmowanych stanowisk lub pozycji społecznej.

Reprezentujemy Klientów również w sporach dotyczących ochrony ich prywatności i dobrego imienia, w szczególności związanych z działalnością prasy brukowej, portali plotkarskich i paparazzich, a także tzw. hejterów. Dzięki zespołowi radców prawnych i doradców podatkowych świadczymy usługi reprezentacji w postępowaniach polubownych, sądowych i egzekucyjnych z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych i upadłościowych. Dodatkowo, jeśli chodzi o zobowiązania na rzecz fiskusa, wspieramy naszych Klientów już od etapu kontroli.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Przejmujemy całość kontaktów z organami ścigania i z sądem,
  • Dokładnie zapoznajemy się ze szczegółami sprawy oraz oferujemy wsparcie merytoryczne na najwyższym poziomie,
  • Dbamy o przestrzeganie gwarancji procesowych ustanowionych dla ochrony klientów,
  • Jako pełnomocnicy Klientów, działających w charakterze pokrzywdzonych, dbamy o odpowiednią reakcję ustanowionych mechanizmów na naruszenia dóbr osobistych dokonane przez sprawcę.

Posiadamy bogate doświadczenia związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych – od spraw mandatowych, poprzez postępowania, w których Klientom zarzucano udział w karuzelach podatkowych oraz wyłudzeniach podatku VAT. Ponadto, reprezentujemy także Klientów w postępowaniach przeciwko nieuczciwym konkurentom i pracownikom, którzy dopuszczali się oszustw i kradzieży na ich szkodę oraz w tych sprawach, w których występują oni jako osoby pokrzywdzone przez nieuczciwych kontrahentów i dochodzące swoich racji przed sądem karnym.

pl