Rezydencja podatkowa

Ustalamy rezydencję podatkową osoby fizycznej oraz informujemy o możliwościach jej zmiany.

Postęp techniczny spowodował, że żyjemy w tzw. „globalnej wiosce”. Pozwala to z łatwością przemieszczać się po świecie, mieszkać i zarabiać nie zawsze w tym samym kraju. Daje to możliwość wyboru rezydencji podatkowej, a korzyści z tym związane mogą polegać na zmniejszeniu obciążeń fiskalnych lub ułatwieniu w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych czy w realizacji inwestycji.

Nasza kancelaria pomaga zarówno w określeniu korzyści i ryzyk płynących z wyboru określonej rezydencji podatkowej, jak i w uzyskaniu, i potwierdzeniu wybranej rezydencji. Współpracujemy z kancelariami prawno-podatkowymi różnych krajów, jesteśmy, m.in., członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AITC z siedzibą w Szwajcarii, zrzeszającego doradców podatkowych, prawników i księgowych. Umożliwia to korzystanie z wielu możliwości i daje dostęp do szczegółowej wiedzy o danej rezydencji. Przyjęty model działania pozwala wspierać Klienta nie tylko na etapie planowania, ale także w samym procesie uzyskania rezydencji podatkowej innego państwa, tak aby zagwarantować Klientowi bezpieczeństwo podatkowe i majątkowe.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Możliwość wyboru rezydencji podatkowej w sytuacjach transgranicznych,
  • Kompleksowe poznanie wad i zalet związanych z posiadaniem statusu rezydenta danej jurysdykcji,
  • Gwarancja bezpieczeństwa podatkowego i majątkowego,

Dzięki naszej pomocy, Klienci mieli możliwość uzyskania, m.in., rezydencji Wielkiej Brytanii, Andory czy Cypru. Ze względu na postępującą fiskalizację w Polsce, jest to kierunek wywołujący szczególne zainteresowanie Klientów.

pl