Obsługa spółek osobowych

Eksperckie wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek osobowych

Eksperci Mariański Group, specjalizujący się w prawie handlowym i gospodarczym, posiadają wiedzę i bogate doświadczenie, obejmujące w szczególności:

  • zakładanie spółek osobowych, w tym regulowanie ich ładu korporacyjnego zgodnie z potrzebą zapewnienia wspólnikom określonej pozycji w zakresie kontroli nad tworzonym podmiotem oraz jego majątkiem;
  • dostosowanie wyboru właściwego typu spółki osobowej do potrzeb i preferencji wspólników;
  • uregulowanie sposobu korzystania przez spółkę ze środków stanowiących majątek prywatny wspólnika;
  • uregulowanie zasad działania wspólnika na rzecz spółki;
  • działania restrukturyzacyjne zmierzające do zmiany formy prawnej, zarówno w odniesieniu do przekształceń spółik kapitałowej w osobową, jak również osobowej jednego typu w inną spółkę osobową;
  • właściwe określenie poziomu udziału w zysku wspólników w stosunku do wniesionych przez nich wkładów, w szczególności z uwzględnieniem przepisów dotyczących cen transferowych;
  • wybór właściwej formy opodatkowania wspólników.

Doradzamy między innymi wielu firmom rodzinnym, które często swoją działalność prowadzą w formie spółek osobowych. Pomoc prawna świadczona przez naszych prawników pomoże Państwu uniknąć pułapek, wynikających z natury członkostwa  w spółce osobowej, które w znacznym stopniu różni się od posiadania statusu wspólnika spółek kapitałowych, w tym w szczególności w zakresie niepodzielności ogółu praw i obowiązków przysługującego danemu wspólnikowi, charakteru roszczenia o wypłatę zaliczek na poczet zysku oraz samego zysku spółki, a także szczególnej więzi, która w zależności od typu spółki, w mniejszym lub większym stopniu wiąże wspólników, uzależniając ich od siebie wzajemnie w znacznie większym stopniu niż w przypadku spółek kapitałowych.

pl en