Obsługa spółek osobowych

Eksperckie wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek osobowych

Mariański Group to zespół ekspertów, którzy w oparciu o przepisy prawa handlowego, podatkowego i gospodarczego, a także posiadaną wiedzę i doświadczenie:

  • zakładają spółki osobowe i wprowadzają zasady ładu korporacyjnego zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i potrzebą zapewnienia wspólnikom określonych uprawnień i bezpieczeństwa;
  • dostosowują typ spółki osobowej do potrzeb i preferencji wspólników, realiów prowadzonej działalności i zmieniającej się rzeczywistości podatkowej;
  • tworzą struktury w których w bezpiecznych i optymalny sposób możliwe jest korzystanie przez spółkę ze środków stanowiących majątek prywatny wspólników;
  • regulują zasady działania wspólnika na rzecz spółki;
  • proponują i wdrażają działania restrukturyzacyjne zmierzające do dostosowania formy prawnej, zarówno w odniesieniu do przekształceń spółki kapitałowej w osobową, jak również osobowej jednego typu w inną spółkę osobową;
  • pomagają w określeniu takiego poziomu udziału w zysku wspólników, który zapewni bezpieczeństwo obrotu, ale także łatwość w realizowaniu obowiązków w zakresie cen transferowych;

Eksperci Mariański Group dostrzegają, że spółki osobowe to w znacznej mierze firmy rodzinne, które dopiero rozwijają swój biznes i stawiają pierwsze kroki. Pomoc prawna świadczona przez naszych prawników i doradców podatkowych pomaga uniknąć pułapek, wynikających z natury członkostwa w spółce osobowej i jej szczególnego statusu podatkowego.

Z nami prowadzenie spółki osobowej jest nie tylko bezpieczne, ale potrafi być również przyjemne.

pl