Zarządzanie i nadzór właścicielski

Wsparcie prawno-podatkowe w szytych na miarę każdego biznesu rozwiązaniach zapewniających jego ciągłość trwania.

W ramach świadczonych usług opracowujemy najbardziej optymalne pod względem kosztowym i funkcjonalnym rozwiązania, dopasowane do indywidualnych wymagań naszych Klientów. W tym celu wprowadzamy odpowiednie mechanizmy kontroli i nadzoru właścicielskiego, samemu pełniąc rolę gwaranta skutecznej egzekucji wydawanych poleceń. Co więcej, w ramach naszych propozycji wdrażamy struktury przewidujące trwanie biznesu w określonym kształcie nawet na wypadek śmierci założyciela bądź innego zdarzenia losowego.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • analiza bieżącego stanu majątku, bezpieczeństwa prawnego oraz efektywności podatkowej
  • monitoring działań zarządzających oraz pełne wsparcie we wdrożeniu rozwiązań dostrzeżonych zagrożeń
  • opracowanie, przy ścisłej współpracy z Klientem docelowego modelu zarządzania majątkiem, w tym z wykorzystaniem struktur międzynarodowych

W naszym portfolio znajdują „szyte na miarę” struktury założone w celu minimalizacji ryzyka prawnego i karno-skarbowego po stronie naszych Klientów w procesie sukcesji. Jednocześnie, od wielu lat współpracujemy z różnymi operatorami i instytucjami świadczącymi usługi w zakresie zakładania i zarządzania podmiotami off-shore do skutecznego i sprawnego zarządzania biznesem prowadzonym w wybranym miejscu na świecie. Nasze struktury komponują się zarówno z planem przekazania biznesu przyszłym pokoleniom, jak i zapewnieniem stabilności i wzrostu biznesu w oparciu o jego strategię.

pl