Fundacje rodzinne

Fundacja rodzinna. Podmiot, który nie tylko daje szerokie możliwości planowania sukcesyjnego, pozwala również na zabezpieczenie majątku.

Polskie firmy rodzinne od lat czekały na narzędzia prawne, które pozwoliłyby im zbudować firmy trwalsze niż jedno pokolenie. Prace nad ustawą o polskiej fundacji rodzinnej trwały przez ostatnie kilka lat. Ostateczny projekt ustawy pojawił się jesienią 2022 r.

Ustawa o fundacji rodzinnej zaczęła obowiązywać 22 maja 2023 r.

Oznacza to, że polskie firmy rodzinne mogą już skorzystać z możliwości utworzenia w Polsce fundacji rodzinnej. Nie oznacza to, że fundacje zagraniczne utracą sens funkcjonowania.

Wybór dotyczący państwa, w jakim będzie można utworzyć tego rodzaju podmiot będzie można dostosować do realnych potrzeb rodziny i nie będzie on podyktowany ograniczeniami prawnymi.

Rozwiązania ustawy o fundacji rodzinnej traktujemy jako szansę i narzędzie dla firm, które pozwoli zabezpieczyć firmę na pokolenia. Celem fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie, gromadzenie majątku i wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundacja rodzinna stanowi wehikuł inwestycyjny, który pozwoli z jednej strony majątek zabezpieczyć, a z drugiej strony pomnażać go dla przyszłych pokoleń.

Nasza Kancelaria wspiera firmy w budowie na pokolenia i tworzeniu ładu rodzinnego, regulacji statutu fundacji rodzinnych i kompleksowego doradztwa związanego ze strukturą biznesu.

Zobacz więcej:

doradcafirmrodzinnych.pl

pl