Fundacje rodzinne

Fundacja rodzinna. Podmiot, który nie tylko daje szerokie możliwości planowania sukcesyjnego, pozwala również na zabezpieczenie majątku.

Fundacja rodzinna to nowy podmiot na polskim rynku. Jednak w Mariański Group temat fundacji znamy od podszewki i wiemy jak do niego podejść.

Wcześniej wielokrotnie uczestniczyliśmy w procesach zakładania fundacji zagranicznych, tworzenia konstytucji firm rodzinnych i doradzaliśmy w zakresie wyboru najlepszej ścieżki budowania firmy wielopokoleniowej przez naszych klientów – w oparciu o rozwiązania krajowe oraz zagraniczne. Wiemy, jak ułożyć stosunki wewnątrz takiego podmiotu i jak pogodzić interesy biznesu i rodziny.

Polskie firmy rodzinne od dawna czekały na narzędzia prawne, które pozwoliłyby im zbudować firmy trwalsze niż jedno pokolenie. Prace nad ustawą o polskiej fundacji rodzinnej trwały przez ostatnie kilka lat.

Profesor Mariański aktywnie uczestniczył w tworzeniu ustawy. Ostateczny projekt pojawił się jesienią 2022 r. Eksperci naszej Kancelarii są autorami zmian do ustawy przyjętych przez Senat. Ustawa o fundacji rodzinnej zaczęła obowiązywać 22 maja 2023 r.

Oznacza to, że polskie firmy rodzinne mogą już skorzystać z możliwości utworzenia w Polsce fundacji rodzinnej. Nie oznacza to, że fundacje zagraniczne utracą sens funkcjonowania.

Wybór dotyczący państwa, w jakim będzie można utworzyć tego rodzaju podmiot będzie można dostosować do realnych potrzeb rodziny i nie będzie on podyktowany ograniczeniami prawnymi.

Rozwiązania ustawy o fundacji rodzinnej traktujemy jako szansę i narzędzie dla firm, które pozwoli zabezpieczyć firmę na pokolenia. Celem fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie, gromadzenie majątku i wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundacja rodzinna stanowi wehikuł inwestycyjny, który pozwoli z jednej strony majątek zabezpieczyć, a z drugiej strony pomnażać go dla przyszłych pokoleń.

Mariański Group wspiera firmy w budowie na pokolenia i tworzeniu ładu rodzinnego, regulacji statutu fundacji rodzinnych i kompleksowego doradztwa związanego ze strukturą biznesu. Dostosowujemy rozwiązania do sytuacji rodzinnej i biznesowej naszych Klientów. Dopiero w oparciu o nią rekomendujemy konkretne rozwiązania.

Zobacz więcej:

doradcafirmrodzinnych.pl

pl