Optymalizacje menedżerskie

Mariański Group jest świadoma jak wiele w firmie zależy od menedżerów i ich zadowolenia. Z tego powodu od wielu lat wprowadzamy w życie nowatorskie rozwiązania w zakresie struktur menedżerskich wyższego i średniego szczebla. Nasze działania nastawione są na wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdej firmie i umożliwienie jej szybszego rozwoju.

Wsparcie w zakresie optymalizacji menedżerskich to działanie wielokierunkowe. Z jednej strony szukamy zmniejszenia kosztów dla pracodawcy, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń samych menedżerów. Z drugiej strony – staramy się stworzyć efektywny system motywacyjny – pozwalający na maksymalne wykorzystanie umiejętności i zaangażowania menedżera, a także pełne wynagrodzenie wkładanego trudu.

Nasi eksperci posiadają szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa i optymalnego oraz bezpiecznego dla biznesu układania struktur zatrudnienia menedżerów wysokiego i średniego szczebla – wykorzystują przy tym nie tylko wiedzę podatkową i prawną, ale również doświadczenia biznesowe.

Firmy korzystające z naszych usług zyskują:

  • możliwość realnego zmniejszenia obciążeń związanych z zatrudnieniem przy zwiększeniu wynagrodzenia wypłacanego menedżerowi “na rękę”,
  • bezpieczną i stabilną formę współpracy,
  • możliwość elastycznego działania i dostosowywania systemu do zmieniających się realiów gospodarczych,
  • przejrzystą i pełną dokumentację, pozwalającą na w pełni racjonalne planowanie i przygotowanie finansowe,
  • wsparcie we wdrożeniu od strony prawnej, podatkowej i księgowej.

Z Mariański Group kadra zarządzajaca może faktycznie skupić się na zarządzaniu.

pl