Profesjonalne doradztwo podatkowe dla funduszy inwestycyjnych

Wsparcie podatkowe w indywidualnych zagadnieniach właściwych dla funkcjonowania funduszy.

Kancelaria Mariański Group wspiera szeroko pojęte instytucje finansowe w temacie podatkowym dotyczącym zagadnień właściwych dla funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych.

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje m.in.:

  • kompleksowe doradztwo podatkowe (od etapu tworzenia towarzystw i funduszy aż po etap likwidowania inwestycji)
  • doradztwo przy tworzeniu optymalnych podatkowo struktur do zarządzania majątkiem dla Klientów przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych
  • doradztwo w odniesieniu do podatkowych skutków wypłaty należności podmiotom zagranicznym oraz krajowym (podatek u źródła i obowiązki płatnika)
pl