Ochrona przed odpowiedzialnością karną i karno-skarbową

Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, również w związku z przestępstwami gospodarczymi. Zapewniamy usługi w zakresie obrony członków zarządu i pracowników, a także pomoc klientom występującym w charakterze pokrzywdzonych oraz świadków.

Działalność gospodarcza, szczególnie dochodowa i mająca międzynarodowy charakter, wiąże się z istotnym ryzykiem, w ostatnich latach coraz częściej z ryzykiem uwikłania w sprawy karne i karno-skarbowe. Postępowania takie często służą celom innym niż tylko ustalenie rzeczywistego sprawcy, cechują się arbitralnością i brakiem zrozumienia podstawowych reguł biznesu. Zamieszani w taki proces karny mogą być właściciele, ale także członkowie zarządu czy wspólnicy, a w skrajnych wypadkach pracownicy oraz członkowie rodzin. Postępujący rozwój gospodarczy zwiększa także ryzyko stania się ofiarą tzw. przestępczości białych kołnierzyków.
W taki sposób określa się przestępstwa o charakterze gospodarczym, w których organy podatkowe starają się narzucić podatnikom model odpowiedzialności obiektywnej za wszelkie naruszenia przepisów podatkowych i przerzucić na nich odpowiedzialność  za działania kontrahentów, a nawet pośredników czy producentów, jeśli mogłyby się one okazać nierzetelne.

Przekrojowe ujęcie zagadnienia, które oferuje Kancelaria pozwala zapewnić udział w postępowaniu karnym, który uwzględnia potrzeby bieżącej działalności, dostosowane do wymogów prawa, ale również potrzeb biznesowych przedsiębiorcy. Wyróżnia nas także świadczenie pomocy prawnej w sprawach, w których występują pracownicy przedsiębiorcy, a które mogą wpłynąć na sytuację firmy.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Przejmujemy całość kontaktów z organami ścigania i z sądem,
  • Dokładnie zapoznajemy się ze szczegółami sprawy oraz oferujemy wsparcie merytoryczne na najwyższym poziomie,
  • Dbamy o przestrzeganie gwarancji procesowych ustanowionych dla ochrony klientów,
  • Jako pełnomocnicy Klientów, działających w charakterze pokrzywdzonych lub świadków, dbamy o odpowiednią reakcję ustanowionych mechanizmów na naruszenia prawa.

Posiadamy bogate doświadczenia związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych – od spraw mandatowych, poprzez postępowania, w których Klientom zarzucano udział w karuzelach podatkowych oraz wyłudzeniach podatku VAT. Ponadto, reprezentujemy także Klientów w postępowaniach przeciwko nieuczciwym konkurentom i pracownikom, którzy dopuszczali się oszustw i kradzieży na ich szkodę oraz w tych sprawach, w których występują oni jako osoby pokrzywdzone przez nieuczciwych kontrahentów i dochodzące swoich racji przed sądem karnym.

pl