Ochrona przed odpowiedzialnością karną i karno-skarbową

Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, również w związku z przestępstwami gospodarczymi. Zapewniamy usługi w zakresie obrony członków zarządu i pracowników, a także pomoc klientom występującym w charakterze pokrzywdzonych oraz świadków.

W Mariański Group widzimy, że działalność gospodarcza, szczególnie dochodowa i mająca międzynarodowy charakter, wiąże się z istotnym ryzykiem, w ostatnich latach coraz częściej z ryzykiem uwikłania w sprawy karne i karno-skarbowe. MŚP zdaniem niektórych organów to Mali i Średni Przestępcy, a każdy biznesmen jest potencjalnym podejrzanym. Co więcej widzimy, że konkurenci często próbują rękami prokuratury załatwić swoje interesy.

Postępowania karne służą więc celom innym niż tylko ustalenie rzeczywistego sprawcy, cechują się arbitralnością i brakiem zrozumienia podstawowych reguł biznesu. Zamieszani w taki proces karny mogą być właściciele, ale także członkowie zarządu czy wspólnicy, a w skrajnych wypadkach pracownicy oraz ich członkowie rodzin. Postępujący rozwój gospodarczy zwiększa także ryzyko stania się ofiarą tzw. przestępczości białych kołnierzyków.

W Mariański Group zdajemy sobie sprawę, że zarzuty stawiane są nie tylko rzeczywistym przestępcom. Nasze podejście do reprezentacji w postępowaniu karnym pozwala na czynny udział w postępowaniu, z uwzględnieniem potrzeby bieżącej działalności, wymogów prawa, ale przede wszystkim interesu prywatnego podejrzanego lub oskarżonego.

Świadczymy również pomoc prawną prawnej w sprawach, w których występują pracownicy przedsiębiorcy, a które mogą wpłynąć na sytuację firmy.

Prawnicy kancelarii, występujący jako obrońcy i pełnomocnicy:

  • przejmują na siebie całość kontaktów z organami ścigania i z sądem,
  • zapoznają się ze szczegółami sprawy oraz oferują wsparcie merytoryczne na najwyższym poziomie,
  • są dostępni również w sytuacjach kryzysowych – nawet jeśli policja puka do drzwi o szóstej rano, albo klient zostaje zatrzymany na lotnisku w Madrycie,
  • dbają o przestrzeganie gwarancji procesowych ustanowionych dla ochrony klientów i ochronę ich praw.

Posiadamy bogate doświadczenia związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych – od spraw dotyczących znieważenia i zniesławienia, oszustwa i fałszerstwo dokumentów poprzez postępowania, w których Klientom zarzucano udział w zorganizowanych grupach przestępczych i milionowych wyłudzeniach podatku VAT.

Dzięki silnemu zespołowi ekspertów reprezentujemy Klientów w postępowaniach przeciwko nieuczciwym konkurentom i pracownikom, którzy dopuszczali się oszustw i kradzieży na ich szkodę oraz w tych sprawach, w których występują oni jako osoby pokrzywdzone przez nieuczciwych kontrahentów i dochodzące swoich racji przed sądem karnym.

pl