Najczęściej zadawane pytania

 1. Co przemawia za wyborem Kancelarii Mariański Group?

  • Jesteśmy 1. kancelarią w regionie i 14. w Polsce pod względem ilości pracujących u nas ekspertów: doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów (ranking Rzeczpospolitej 2016), co stanowi o naszej sile merytorycznej. Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach korporacyjnych, podatkowych, gospodarczych, spadkowych, procesowych, a także z zakresu rachunkowości.
  • Oferujemy kompleksowe wsparcie dla Przedsiębiorcy w ramach Centrum Wsparcia biznesu, gdzie zapewniamy wszystkich specjalistów niezbędnych do obsługi podmiotów prawnych i osób fizycznych, m.in. notariusza, doradcę podatkowego, radcę prawnego, adwokata, tłumacza przysięgłego, biegłego rewidenta, specjalistę ds. marketingu, psychologa biznesu.
  • Analizujemy kompleksowo każdy projekt zarówno pod kątem podatkowym, jak i prawnym. Zapewniamy tym samym  bezpieczeństwo podejmowanych przez firmę działań.
  • Dedykujemy każdemu Klientowi indywidualnego opiekuna, który doskonale rozumie specyfikę biznesu oraz wszelkie zagrożenia związane z jego prowadzeniem.
  • Uświadamiamy i wskazujemy naszym Klientom obszary ryzyka prawno-podatkowego oraz wspólnie z nimi wypracowujemy rozwiązania, które pozwalają na minimalizację zagrożeń.
  • Pracujemy pod generalnym nadzorem prof. dr hab. Adama Mariańskiego, doświadczonego adwokata i doradcy podatkowego.
  • Gwarantujemy pełne wsparcie prawno-podatkowe uwalniając potencjał biznesowy Przedsiębiorcy, który może w pełni skupić się na „core biznesie” firmy.
 2. Czy Kancelaria udziela porad za pośrednictwem Internetu?

  Tak. Udzielmy porad prawny drogą elektroniczną.

  W praktyce proces ten przedstawia się następująco:

  • po otrzymaniu zapytania mailowego przesyłamy na adres zwrotny potwierdzenie otrzymania zapytania oraz informację od opiekuna sprawy dotyczącą czasu, jaki będzie potrzebny na udzielenie satysfakcjonującej Klienta odpowiedzi czy też prośbę o uzupełnienie niezbędnych informacji/dokumentów dot. sprawy
  • w treści maila zwrotnego podajemy również wycenę usługi. Od momentu otrzymania przez nas płatności udzielimy odpowiedzi w terminie od 1 do 5 dni roboczych.
  • stałym Klientom udzielmy porad drogą elektroniczną w ramach podpisanej umowy o współpracy
 3. Czy Kancelaria udziela porad przez telefon?

  Co do zasady nie udzielamy porad drogą telefoniczną, gdyż taka forma narusza zasadę rzetelności, którą się kierujemy. Jednak w sytuacji, gdy firma lub osoba jest związana z Kancelarią stałą umową, istnieje możliwość uzyskania w drobnych kwestiach konsultacji telefonicznych.

 4. Jak należy przygotować się na spotkanie w sprawie porady prawnej lub podatkowej?

  Na spotkanie należy zabrać wszelkie dokumenty związanych ze sprawą. W przypadku braku oryginałów wystarczą kserokopie, na podstawie których ekspert zapozna się z problematyką sprawy.

 5. W jakich godzinach pracują specjaliści w Mariański Group?

  Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. W wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest spotkanie w godzinach niestandardowych. Aby mieć pewność skontaktowania się z konkretnym radcą prawnym, aplikantem lub doradcą podatkowym prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu wizyty.

 6. Jakie są opłaty za prowadzenie sprawy lub za poradę prawną?

  Nasze stawki uzgadniane są indywidualnie w zależności od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz czasu przygotowania i trwania sprawy. Po zapoznaniu się z problemem, przed przyjęciem zlecenia, zawsze informujemy Klienta o wysokości wynagrodzenia.

 7. Czy zapłacę za pierwszą wizytę?

  Pierwsza wizyta w celu przedstawienia sprawy jest bezpłatna, o ile Klient nie życzy sobie od razu porady prawnej.

  Nie należy zatem obawiać się rozmowy z naszym ekspertem, bo przed Państwa decyzją o zleceniu jej prowadzenia przez Mariański Group, zostaną przedstawione również warunki współpracy.

 8. Jak wygląda obsługa prawno-podatkowa Przedsiębiorcy?

  Do ustalenia warunków stałej współpracy, konieczne jest spotkanie, podczas którego badamy potrzeby Przedsiębiorcy, a także zakres oczekiwanej pomocy.

  Po ustaleniu ww. szczegółów przygotowujemy umowę o obsługę prawną, która określa zasady współpracy: w szczególności reguluje sposób, czas i miejsce świadczenia usług prawnych, a także wynagrodzenie.

 9. Jakie są możliwe formy rozliczania współpracy z Kancelarią?

  Preferujemy dwie formy rozliczania współpracy:

  • ryczałt miesięczny lub kwartalny z limitem godzin – jest to określona liczba godzin do wykorzystania w miesiącu (kwartale), zaś po przekroczeniu limitu – przysługuje wynagrodzenie według stawki godzinowej (rozliczenie co do minuty)
  • wynagrodzenie godzinowe, które przysługuje za każdą godzinę pracy Kancelarii (rozliczenie co do minuty)
  • wynagrodzenie ryczałtowe – za realizowany projekt

  Wystawiamy faktury VAT.

 10. Czy przekazywanie do Mariański Group informacji jest bezpieczne?

  Bezwzględnie TAK. Wszystkich radców prawnych, doradców podatkowych, adwokatów oraz aplikantów pracujących w Mariański Group obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszelkie dane i informacje przekazane od Klienta.

  Dodatkowo dane Klientów przechowywane są na bezpiecznych serwerach i zgłaszane do GIODO.

  Posiadamy również narzędzia do bezpiecznej komunikacji z Klientem, m.in. szyfrowany Skype for business.

 11. Jakie są skutki błędu popełnionego przez pracownika Mariański Group?

  Adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej.

  Współpracujący z Mariański Group eksperci posiadają ubezpieczenie w wysokości 10 000 000 zł za każde zdarzenie.

  Prowadzimy sprawy na wysokie kwoty, np. związane z restrukturyzacją, dlatego jakiekolwiek ryzyko postrzegane przez Klienta jest uwzględniane. Istnieje więc możliwość ubezpieczenia się na wyższą kwotę, jeśli jest to uzasadnione wartością przedmiotu sprawy.

  W związku z powyższym – Klient, w przypadku popełnienia błędu przez pracownika Mariański Group, może ubiegać się o odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń.

pl