Podatki w grupach kapitałowych

Eksperckie wsparcie przedsiębiorstw działających w ramach grup w zakresie polityki compliance. Ogranicz ryzyka podatkowe – skorzystaj z profesjonalnych usług.

Większość przedsiębiorstw działających w ramach grup, w tym grup o charakterze międzynarodowych, świadczy pomiędzy sobą usługi wzajemne, np.: administracyjne, techniczne i finansowe. Najczęściej dotyczą one funkcji związanych z zarządzaniem, koordynacją oraz kontrolą całej grupy. Narzędzia analityczne jakimi dysponują organy podatkowe powodują, że transakcje te są szczegółowe badane m.in. w zakresie cen transferowych, dokumentowania usług niematerialnych czy też prawa do kosztów dla wybranych usług świadczonych wewnątrz grupy.  

Zespół ekspertów z Mariański Group w zakresie polityki compliance oferuje swoim Klientom następujące usługi:

  • przeglądy transakcji wewnątrzgrupowych pod kątem ograniczeń w zaliczeniu do kosztów do uzyskania przychodów (usługi, koszty finansowe),
  • tworzenie polityki cen transferowych dla grupy, dokumentacje cen transferowych, analizy porównawcze (analizy zgodności) oparte na profesjonalnych, licencjonowanych bazach danych
  • tworzenie defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie świadczeń pomiędzy podmiotami oraz zasadność ustalonych w tych transakcjach cen transferowych,
  • analizy transakcji wewnątrzgrupowych pod kątem oceny ryzyka zastosowania przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania (np. GAAR, exit tax) i zabezpieczenia tych ryzyk (weryfikacja lub pomoc w przygotowaniu dokumentacji zabezpieczającej),
  • wsparcie podatników przy postępowaniach w zakresie uprzednich porozumień cenowych dotyczących usług wewnątrzgrupowych (APA) oraz wniosków o wydanie opinii zabezpieczających, 
  • analizy transakcji pod kątem zgodności z obowiązkami sprawozdawczymi (MDR, w zakresie podatku u źródła).
pl