Eksperckie doradztwo podatkowe dla banków

Niezależny materiał analityczny związany z problemami podatkowymi dotyczącymi konkretnego przypadku.

Kancelaria, działająca pod nadzorem profesora Adama Mariańskiego skupia ekspertów, którzy przygotowują opinie podatkowe na najwyższym poziomie merytorycznym. Na życzenie Klienta sięgamy po wiedzę osób współpracujących na stałe z wiodącymi polskimi jednostkami uniwersyteckimi, aktywnymi również w działalności organizacji pozarządowych zajmujących się prawem podatkowym.

Oferujemy szereg korzyści:

  • niezależną opinię podatkową, która daje możliwość powołania się na nią w toku kontroli skarbowej
  • zwolnienie z ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej w przypadku zakwestionowania przez Urząd Skarbowy rozliczeń podatkowych dotyczących Banku
  • możliwość uzyskania powszechnie szanowanej opinii przygotowanej we współpracy z pracownikami naukowymi i autorytetami wiodących polskich uczelni z zakresu prawa podatkowego

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze podmiotów sektora bankowego oferujemy wsparcie w kluczowych dziedzinach, związanych m.in. z:

  • rozliczaniem przychodów i kosztów w ramach umowy o subpartycypację
  • audytami podatkowymi, w ramach których rozpoznajemy i identyfikujemy ryzyka podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
  • rozwiązywaniem problemów dotyczących rozliczania nieściągalnych wierzytelności
  • stosowaniem przepisów o niedostatecznej kapitalizacji
  • reprezentowaniem instytucji finansowych w kontrolach podatkowych oraz postępowaniach w sprawie interpretacji indywidualnych

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podatników sektora usług finansowych. W niniejszym zakresie poszczycić się możemy wieloma referencjami od takich instytucji jak: Bank Pekao, Millenium Bank, Deutsche Bank, Pionieer Pekao czy BZ WBK TFI.

pl