Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt bieżących zagadnień rachunkowych firmy.

Świadczymy usługi w zakresie rachunkowej obsługi biznesu, w tym:

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego
 • sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu
 • przygotowywanie przelewów dotyczących rozliczeń z budżetem
 • bieżące prowadzenie książki
 • sporządzanie planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej środków trwałych
pl