Bieżące doradztwo dla firm rodzinnych

Kompleksowe rozwiązania dla firm rodzinnych obejmujące całokształt bieżących zagadnień prawnych i podatkowych.

mg_www_infografy-01mg_www_infografy-01

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi firm rodzinnych obejmujące wieloaspektowe doradztwo prawne oraz wsparcie podatkowe, w tym:

 • doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej począwszy od prowadzenia negocjacji do zawarcia umowy
 • doradztwo i regulowanie prawno-organizacyjnych struktur przedsiębiorstw
 • obsługa sporów sądowych i sądowo-administracyjnych
 • reprezentacja przed instytucjami państwowymi
 • kompleksowe wsparcie pracodawców w sprawach związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy
 • doradztwo podatkowe obejmujące w szczególności CIT, PIT, VAT, podatek od nieruchomości
  i podatek od czynności cywilnoprawnych
 • analiza podatkowa zawieranych umów i podejmowanych działań

Doradztwo biznesowe świadczone przez uzupełniający się zespół ekspertów z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości daje możliwość:

 • podejmowania lepszych decyzji biznesowych
 • poprawy wyniku finansowego firmy
 • zminimalizowania ryzyka podejmowanych przedsięwzięć
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa
 • wsparcia w planowaniu, rozpoczęciu i realizacji inwestycji

Eksperci Kancelarii posiadają specjalistyczną wiedzę oraz bogate doświadczenie w zakresie bieżącego wsparcia prawno-podatkowego. Za naszymi kompetencjami przemawia wieloletnia praktyka w asystowaniu Klientom w ich kontaktach z partnerami biznesowymi oraz organami państwowymi i administracyjnymi. Możemy pochwalić się licznymi sukcesami nie tylko w wygranych sporach sądowych, ale także na etapie ich polubownego rozwiązywania.

pl