Prywatne inwestycje (jachty, samoloty, dzieła sztuki)

Zabezpieczamy interesy klienta przy dokonywaniu prywatnych inwestycji oraz zakupów konsumenckich.

Posiadanie znacznego majątku daje możliwość dokonywania zakupu dóbr szczególnego rodzaju – luksusowych, unikatowych, często przygotowywanych na zamówienie. Transakcje tego rodzaju wymagają przygotowania szczegółowej umowy, zabezpieczającej w sposób należyty interesy inwestora. Wyjątkowy charakter nabywanego produktu oznacza, że tak naprawdę wszystkie kluczowe elementy zamówienia muszą być ustalone indywidualnie, a to sprawia, że zawierane umowy mają często charakter złożony.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Możliwość zawierania umów, które są bezpieczne i gwarantują wykonanie najbardziej nawet skomplikowanego produktu w terminie, zgodnie ze wszystkimi wymogami stawianymi przez Klienta,
  • możliwość uzyskania przedłużonej gwarancji lub dodatkowego wsparcia w całym okresie korzystania z danego produktu
  • Składanie reklamacji oraz dochodzenie roszczeń wynikających z rękojmi,
  • Dochodzimy roszczeń wynikających ze specjalnych programów gwarancyjnych, np. w przypadku awarii samochodu objętego gwarancją darmowego serwisu ze strony producenta.

Kancelaria ma doświadczenie w negocjacjach z producentami, zapewnia także obsługę prawną udziału w aukcjach i licytacjach, przygotowuje umowy na dostawę wyjątkowego rodzaju towarów, przygotowywanych na zamówienie przez kilkunastu podwykonawców. Jednocześnie Kancelaria wspiera Klientów w zakresie wyceny dóbr oraz sprawdzenia ich autentyczności i pochodzenia. Bogate doświadczenie Kancelarii obejmuje również analizę jurysdykcji podatkowych w kontekście planowanego zakupu.

pl