Kadry i Płace

Kompleksowa obsługa w zakresie outsourcingu kadr i płac.

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Twojej firmy. Oferujemy prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Twojej firmy.

W ramach usług kadrowo-płacowych oferujemy m.in.:

  • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zakładowego regulaminu wynagradzania
  • sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z jednostkami administracji publicznej
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
  • przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników
  • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
  • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
  • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
pl