Ład rodzinny

Wspieramy firmy rodzinne w zakresie tworzenia konstytucji rodzinnych.

Budowa firmy na pokolenia nie zaczyna się i nie kończy na stworzeniu fundacji rodzinnej. Jej utworzenie to jeden z elementów dłuższego procesu, podczas którego Klient może liczyć na wsparcie Mariański Group. Kluczowe może okazać się utworzenie ładu rodzinnego – dokumentu, który będzie stanowił wyraz i zbiór zasad jakie mają obowiązywać w firmie i rodzinie.

Ład rodzinny nazywany konstytucją rodzinną odzwierciedla wartości rodziny, jej przekonania, cele, zasady działania w biznesie, relacje profesjonalne i ekonomiczne pomiędzy Rodziną a Firmą. Konstytucja powinna mieć charakter indywidualny i odzwierciedlać potrzeby konkretnej Rodziny.

Wspieramy firmy rodzinne w planowaniu i budowaniu firm na pokolenia w zakresie tworzenia konstytucji i fundacji rodzinnych jako rozwiązań indywidualnie dopasowanych do potrzeb rodziny.

Zobacz więcej:

doradcafirmrodzinnych.pl

pl