Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy Newsletter Wideo
Przegląd Podatkowy 12/2017

Przesłanki wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług.

prof. dr hab. Adam Mariański
Anna Justyńska
Doradca Podatkowy 4/2017

Przyszłość doradztwa podatkowego w erze gospodarki cyfrowej.

prof. dr hab. Adam Mariański
Strefa Biznesu, Zima 2017

Księgowość – źródło sukcesu czy porażki przedsiębiorstwa?

prof. dr hab. Adam Mariański
Monitor Podatkowy 11/2017

Sukcesja biznesu a obowiązujące i projektowane przepisy prawa, w tym w szczególności regulacje klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.

prof. dr hab. Adam Mariański
Jakub Żurawiński
Przegląd Podatkowy 8/2017

Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców

prof. dr hab. Adam Mariański
Adam Żądło
Monitor Podatkowy 7/2017

Zasady właściwej implementacji dyrektyw – studium przypadku – na tle preferencji w zakresie prawa podatkowego

współautor:
prof. dr hab. Adam Mariański
Monitor Podatkowy 2/2017

Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7
Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.10.2016r., IIFSK2399/14

Autorzy:
prof. dr hab. Adam Mariański
Artur Tim
pl en