Adam Mariański na spotkaniu z Ministrem Finansów.

26 marca 2024

Na spotkaniu z Ministrem Finansów Andrzejem Domańskim w Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa prof. Adam Mariański przedstawił ocenę obowiązującego systemu podatkowego.
W ostatnich latach nastąpiła destrukcja systemu podatkowego, niepewność prawa i skutków podatkowych wyboru formy podatkowego. Profesor zwrócił także uwagę na ocenę polskiego systemu podatkowego, jako najbardziej represyjnego wśród państw UE.
Oczekiwania podatników, zwłaszcza przedsiębiorców, nie dotyczą mało istotnych pomysłów, jak kasowy PIT czy wakacje składkowe. Konieczne są o wiele głębsze zmiany. Wśród krótkoterminowych należy wymienić uprządkowanie sprawy podatku zdrowotnego, zwanego również składką zdrowotną.
Propozycja MF nie przywraca sprawiedliwości podatkowej, czyli równości opodatkowania bez względu na formę prowadzenia działalności, a nawet wykonywanego zawodu. Jednocześnie powiela błędy Polskiego (nie)Ładu – 20.02.2025r. przedsiębiorcy ponownie staną przed koniecznością dokonania hazardowego wyboru formy opodatkowania (skala, liniowy czy ryczałt).
Jednocześnie Profesor Mariański podkreślił, że kontynuowanie tej polityki prowadzi do erozji systemu podatkowego. Jako przykład wskazał podatnika, który od czasu wejścia w życie podatku liniowego, otrzymywał dyplom jako najlepszy podatnik w swoim urzędzie skarbowym. Po wejściu daniny solidarnościowej zaczął mieć wątpliwości, a po wejściu 4,9% składki zdrowotnej przekształcił sp. j. w sp. z o.o., a następnie wybrał podatek estoński i… nie płaci już podatków dochodowych oraz składki zdrowotnej.
Podatnicy oczekują jednak rozpoczęcia prac nad głęboką reformą systemu podatkowego:
  • uchwalenia nowej Ordynacji podatkowej, ale przygotowanej głównie przez praktyków a nie urzędników MF;
  • przyjęcia Karty Praw Podatnika, ale nie jest dobrym pomysłem, aby jej projekt przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa;
  • przygotowania nowych ustaw o podatkach dochodowych, w tym zmniejszenia obciążeń dla MŚP, a rzeczywistego opodatkowania korporacji;
  • uchwalenia nowej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; sama zmiana definicji budowli to kropla potrzeb;
  • podjęcia zdecydowania działań eliminujących represyjność KAS, w tym wyeliminowania instrumentalnego wszczynania postępowań karno-skarbowych.
To tylko niektóre z postulatów, ale wydaje się, że od nich w pierwszej kolejności należy rozpocząć. W tym celu konieczne jest pilne powołanie Komisji Prawa Podatkowego, która będzie składała się głównie z praktyków.

fot. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Najnowsze aktualności

pl