Prowadzenie apteki w obliczu REWOLUCJI w prawie farmaceutycznym


15 lutego 2017
Mariański Group
ul. Tylna 4C, lok. 1, Łódź

W imieniu Mariański Group mamy zaszczyt
zaprosić Państwa
na dobrą kawę i bezpłatne szkolenie pt.:
„Prowadzenie apteki w obliczu
REWOLUCJI w prawie
farmaceutycznym”

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z wpływami nowelizacji na Państwa obecną
sytuację prawną, z możliwymi rozwiązaniami i praktycznym wymiarem planowanych zmian,
w tym m.in. jak zapewnić ciągłość prowadzenia apteki. Podpowiemy jak zachować się
w przypadku kontroli skarbowej i jak bezpiecznie dokonywać transakcji gotówkowych
po 1 stycznia 2017.

Podejmiemy m.in. zagadnienia dotyczące:

 • wpływu zmian na posiadane już zezwolenia (koncesje) na prowadzenie apteki
 • przepisów przejściowych – czyli co z już wszczętymi postepowaniami o uzyskanie zezwolenia
 • nowych wymogów przy uzyskiwaniu zezwoleń – w jakiej formie i na jakich warunkach będą
  zakładane nowe apteki i jak zapewnić ciągłość działalności placówki aptecznej
 • geografii aptek – kryterium demograficzno-geograficzne, czyli ograniczenia w powstawaniu
  nowych aptek
 • dokonywania zmian właścicielskich w aptece – zbycie apteki, zmiany osobowe w składzie
  wspólników w świetle planowanych zmian
 • rozliczeń bezgotówkowych pow. 15 tys. złotych – jak bezpiecznie dokonywać transakcji
  gotówkowych aby zaliczać wydatki ponoszone w gotówce po 1 stycznia 2017 r.
 • kontroli organów podatkowych w aptekach – prawa i obowiązki kontrolowanych

Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału, najpóźniej do dnia 13.02.2017 r. na adres: konferencje@marianskigroup.pl/marianski

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału, najpóźniej do dnia 13.02.2017 r. na adres: konferencje@marianskigroup.pl/marianski
Gdzie:
Mariański Group
ul. Tylna 4C, lok. 1, Łódź
Kiedy:
15 lutego 2017
godz. 00:00
Czas trwania:
10.00 - 15.00
Certyfikat:
pl