System kontroli przewozu drogowego w praktyce


21 czerwca 2017
PZPM
Al. Niepodległości 69,
Warszawa

W imieniu Mariański Group
oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

mamy zaszczyt zaprosić Państwa

 na szkolenie pt.:

 „System kontroli przewozu drogowego w praktyce”

21 czerwca 2017 r. Warszawa

godz. 11.00

Szkolenie dotyczyć będzie nowej regulacji – ustawy z 9.03.2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa ta wprowadza system kontroli przewozu drogowego towarów uznawanych za wrażliwe z punktu widzenia ryzyka powstania nadużyć podatkowych. Podczas spotkanie zapoznamy Państwa z nowymi obowiązkami nałożonymi ustawą na przedsiębiorców; podpowiemy jak sprawnie wdrożyć nowe regulacje w życie oraz wyjaśnimy Państwa praktyczne wątpliwości.

Podejmiemy m.in. zagadnienia dotyczące:

  • obowiązków nałożonych na uczestników procesu dostawy – nadawcy, przewoźnika
    i adresata,
  • organów uprawnionych do kontrolowania fracht,
  • praw podatników,
  • towarów objętych monitoringiem i kontrolą,
  • działań jakie powinien podjąć odbiorca, w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego.

Zapisz się na szkolenie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego AL. Niepodległości 69, Warszawa
http://www.pzpm.org.pl/
Gdzie:
PZPM
Al. Niepodległości 69,
Warszawa
Kiedy:
21 czerwca 2017
godz. 11:00
Czas trwania:
Certyfikat:
pl