30 edycja Dnia Wolności Podatkowej.

21 czerwca 2023

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej (DWP) w Polsce od roku 1994.  W roku 2023 Dzień Wolności Podatkowej jest obchodzony już po raz trzydziesty. W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada w środę 21 czerwca w 172 dzień roku.  Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego jak się nazywają, w tym opłat i składek, a które są przymusowe, pracujemy 171 (sto siedemdziesiąt jeden) dni z 365, czyli o 8 dni dłużej, niż w roku 2022. Dzień Wolności Podatkowej jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin.

Według prof. Adama Mariańskiego, dyrektora Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji:

“Dzień Wolności Podatkowej powinien być raczej obchodzony jako dzień zwiększającego się zniewolenia podatników. Nie chodzi tylko o systematyczny wzrost obciążeń różnymi składkami, opłatami i daninami. Polski system podatkowy wyraźnie ingeruje w wolność jednostki oraz wolność gospodarczą. Po polskim ładzie podatnik przede wszystkim musi oceniać ryzyko podatkowe określonych czynności, ale także dokładnie wybierać formę prowadzonej działalności. Wysokość podatku jest bowiem oderwana od zdolności płatniczej, ale jest wynikiem czasami przypadkowo wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych. Stanowią one rezultat populizmu podatkowego, który co raz częściej dominuje w debacie politycznej o systemie podatkowym. Jednocześnie obserwujemy pogarszający się poziom legislacji podatkowej, prowadzący do uchwalania regulacji nie zrozumiałych nawet dla profesjonalistów. Ponadto rosną obciążenia biurokratyczne, związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz rośnie represyjność administracji podatkowej. Podatnik zostaje zatem zmuszony do ciągłego analizowania swoich działań pod kątem odpowiedzialności podatkowej. O wolności podatkowej zatem trudno mówić, a raczej należałoby analizować poziom zniewolenia”.

 

Najnowsze aktualności

pl