17. Ranking Firm Doradztwa Podatkowego. Adam Mariański liderem w CIT.

20 kwietnia 2023

Kapituła 17. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczypospolitej dokonała wyboru najlepszych ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego.

Liderem w zakresie podatku dochodowego od firm (CIT) został po raz trzeci prof. dr hab. Adam Mariański. Wyróżnienie to ma szczególne znaczenie wobec rosnącego ryzyka odpowiedzialności za wykonanie obowiązków podatkowych.

Wśród osiągnięć w 2022 r. Kapituła wyróżniła w szczególności skuteczność w kontrolach dotyczących unikania opodatkowania, w tym opiniach eksperckich w postępowaniach klauzulowych. Kapituła doceniła również to, że wszystkie kontrole w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zakończone pozytywnie na etapie kontroli bądź postępowań podatkowych.

W 2022 r. Profesor Mariański był autorem wielu publikacji dotyczące problemów związanych z funkcjonowanie podatku dochodowego czy zmian w ramach Polskiego Ładu.

Najnowsze aktualności

pl