Artykuł napisany przez konsultanta w Mariański Group tematem miesiąca w bieżącym numerze Przeglądu Podatkowego

6 października 2013

Po raz drugi w ciągu kilku miesięcy artykuł napisany przez konsultanta w Mariański Group został opublikowany jako temat miesiąca w Przeglądzie Podatkowym.

W Przeglądzie Podatkowym z października 2013 r. tematem miesiąca jest artykuł Błażeja Kuźniackiego – konsultanta w Departamencie Prawa Międzynarodowego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa- “Krytyczna analiza planów opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie opodatkowania: alternatywne rozwiązanie w definicji komplementariusza.”

W artykule została przedstawiona dogłębna, krytyczna analiza fundamentalnych zmian zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez spółki komandytowe (sp. k.)oraz spółki komandytowo-akcyjne (sp. k.a.).

Zwracamy uwagę, że termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Krytyka opodatkowania dotychczas transparentych sp. k. i sp. ka. dotyczy przede wszystkim tego, że jest ono nieproporcjonalne do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest zwalczanie rzekomego unikania opodatkowania przez wykorzystanie sp. k. i sp. k.a. W tym kontekście zostały także omówione negatywne skutki, które potencjalnie mogą wystąpić w przypadku opodatkowania sp. k. i sp. k.a.

Przyjmując tezę, że sp. k. oraz sp. k.a. są lub mogą wykorzystywane głównie lub wyłącznie w celu unikania opodatkowania, artykuł przedstawia również alternatywne rozwiązanie dotyczące zwalczania unikania opodatkowania przez wykorzystanie tych spółek. Rozwiązanie to jest dalece mniej inwazyjne wobec podatników i bardziej proporcjonalne do zamierzonego celu niż rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Finansów. Alternatywne rozwiązanie nie miałoby jednak polegać na zmianie treści prawa podatkowego, lecz prawa cywilnego; precyzując, przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych dotyczących definicji komplementariusza w sp. k. oraz sp. k.a.

Przypominamy, że publikacja w „Przeglądzie Podatkowym” w temacie miesiąca stanowi szczególne wyróżnienie, gdyż artykuły publikowane w tym czasopiśmie prezentują najwyższy poziom merytoryczny oraz cechuje je dogłębna analiza omawianych zagadnień. Ponadto autorzy artykułów w „Przeglądzie Podatkowym” są uznawani za znanych i cenionych ekspertów w swoich dziedzinach – w tym przypadku Błażej Kuźniacki w odniesieniu do opodatkowania spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych oraz przepisów skierowanych przeciwko unikaniu opodatkowania.

Najnowsze aktualności

pl