Obrona farmaceutów przed fiskusem

27 marca 2018

Farmaceutom, tak jak wszystkim innym przedsiębiorcom, grozi odpowiedzialność karna skarbowa za uchybienie obowiązkom podatkowym. Składanie deklaracji, oświadczeń, terminowe płacenie podatków czy prowadzenie odpowiednich ewidencji — to tylko niektóre ciążące na podatnikach obowiązki, którym uchybienie może narazić na negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych.

Więcej na ten temat w Pulsie Farmacji, w artykule autorstwa mec. Moniki Błońskiej, radcy prawnego i mec. Eweliny Gładysz, adwokata w Mariański Group.

Puls Farmacji "Obrona farmaceutów przed fiskusem"
Najnowsze aktualności

pl