Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Dochody nieujawnione
Zobacz opis
współautorzy: A.Mariański (red.naukowy), B.Rodak
Warszawa 2016

Książka zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nieujawnionych. Publikacja przeznaczona jest dla podatników, wobec których prowadzona jest kontrola w zakresie dochodów nieujawnionych, oraz dla osób, którym grozi ryzyko wszczęcia kontroli, a także ich pełnomocników. Zainteresuje również studentów oraz aplikantów, pracowników organów podatkowych i księgowych.

× Zamknij opis
pl