Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Przegląd Podatkowy 12/2011

Realizacja transakcji terminowych wniesionych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

prof. dr hab. Adam Mariański
pl