Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 7/2021

Zwolnienia i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych a zasada sprawiedliwości podatkowej.

prof. dr hab. Adam Mariański
pl